Красота


Красота на човека

 

Какво е красота?

Трудно е да се определи. Макар да изглежда, че всичко е съвсем просто, все пак понятието за красота, а в т.ч. и за красотата на човека, е едно от най-трудните за определяне и точна формулировка едва ли е възможна. Красотата за всеки човек представлява нещо различно, особено и специфично, в голямата си част - даже неразбираемо за другите хора. За хората от различните националности си има свой, специфичен модел и еталон за моделна външност.

Красота на човека

Професионална красота

Макар, че например, дългокраките красавици се харесват далеч не от всеки мъж в реалния живот, има страни по-света, където те определено са на почит и предпочитания, като при това дълбоко засягат и културата на съответния народ.

От професионална гледна точка, разбиранията за красота са също доста различни и всеки има различни критерии за нейното разпознаване, според своите професионални представи на спортист, лекар, художник, борсов посредник или писател.

Затова да се намери истината или общо становище по определението на понятието, е невъзможно, колкото и невероятно да ни изглежда това и въпреки привичността, с която го използваме в ежедневието си или условното ни единомислие в някои от ситуациите в живота.


Определение за красота

Затова можем да приемем, че красотата на човека, като частен случай на понятието, е специфична норма на възприемане за съответния народ и култура, като при това остават най-различни гледни точки и критерии за оценка, вариращи в доста широки граници, до невъзможност да се ясен и единен критерий за оценка.

 

Красота - естетическа категория

Красотата е естетическа категория от неутилитарен тип, която обозначава съвършенството, хармоничното съчетаване на определени аспекти на даден обекта, при което последния предизвиква у наблюдателя естетично наслаждение.

Красота е всичко прекрасно и красиво, което доставя и нравствено наслаждение. Тя пълни обекта с вътрешно съдържание, което пък пълни очите и има приятен външен вид, стройност, съразмерност на своите съставни части и сливане на различните компоненти на обекта в единно, органично цяло.


В по-общ смисъл, красотата може да се разглежда като висша степен на целесъобразност в природата, с хармонично съответствие и съчетание на елементите, даже и на тези, които си противоречат, във всяко едно устройство, във всякакви вещи и във всеки организъм и живота като цяло.

В историята на естетиката хармонията се разглежда като съществена характеристика на прекрасното. А от горните определения можем да изведем обща форлума за красота, която би могла да се приложи към всичко съществуващо в нашия свят, включително и човека:Красотата е естетическа категория, която е такова единно хармонично цяло, което е пълно със свое специфично вътрешно съдържание, предоставящо естетично и нравствено наслаждение. Като остава само да добавим, че всяка епоха си има свои образци за съвършенство и преклонение (да речем, Рубевсовите красавици).


Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Последователи - Абонати:

Translate / Перевод