Българско народно облекло

Народно облекло

The image “http://www.horo.bg/resources/images_full/P1237164_500.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.Българското народно облекло от периода ХVIII - ХIХ в. може да бъде една много интересна тема, ако се погледне като система от символи и знаци. То е показателно явление за типа социален живот от областта на материалната култура, защото връзката между него и човека е много тясна и непосредствена. Жилището и останалите сфери на материалния бит, които също задоволяват жизнено важни битови потребности, не съпътстват винаги и навсякъде човека. Те не са така неразривно свързани с него, поради което и не могат в такава степен да поемат и отразят информация за характера на социалния живот, както това е възможно при облеклото.

Материали за облекло.

Материалите за облеклото, с които нашата етнографска наука разполага са главно от посочените вече – ХVIII - ХIХ в. Това предполага проучване на българския народен костюм в тези хронологически граници или по-точно в типичното за тогава патриархално българско село.

Българското патриархално село

Според историческите изследвания българското патриархално село е специфична социална единица, която в резултат на многовековната политическа зависимост притежава някои особености, отличаващи я от феодалните селски формации в други страни. Българската феодална класа е ликвидирана от продължителното османско владичество, а преобладаващата част от българското население, изтласкано главно в селата, запазва в общи линии до към средата на ХIХ в. своята относително социална еднородност и общинно-задругарски взаимоотношения.

Патриархален бит и народно облекло.

По тези причини чак до края на ХIХ в. и дори в някои случаи през началните години на ХХ в. нашето село все още пази редица белези от стария патриархален бит и съответстващото му българско народно облекло. Затова за социолози и етнографи то е типичната социална среда, в която протича народният живот и се гради традиционната народна култура. Според изследванията патриархалното българско общество е общество на простото възпроизводство, в социалната структура на което е залегнал традиционният производствен опит при господството на естественото разделение на труда по пол и възраст.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е лейбъл (Label)?

Понятието лейбъл (Label).

Понятието «лейбъл» напоследък се налага все повече в говорния и писмен език у нас и идва от английски език «label», което не само означава тясното понятие «етикет», а има и по-широко значение на
 • търговска марка, 
 • фирмен знак, 
 • стоково обозначение.

Зараждане на лейбъла

Лейбълът се заражда като понятие и има особено широко разпространение в звукозаписната индустрия. В този смисъл то носи значение на фирма или студио за музикални записи, фирмен етикет върху грамофонна плоча или диск, фабрична марка, които са стоков знак на създателя.
След музиката, понятието придобива сходно значение и се разпространява и в света на модата, като се използва от модни и дизайнерски къщи или отделни моделиери за обозначаване на техните творения в областта на
 • джинсите, 
 • облеклото, 
 • модните аксесоари и т.н.

Лейбъла е графичен знак или монограм.

Лейбъл е малък монограм, графична отметка върху модни дрехи, музикални носители, който е специално разработен в ярки, декоративни цветови съчетания, грабващ окото и уникален по вид, който не може да се сбърка с друг подобен, т.е. индивидуализира съответния продукт по безспорен начин.

Поставяне на лейбъл върху стоката.

Има много начини за прикрепване на лейбъла към стоката - предимно чрез залепване (стикер), завързване, пришиване, окачане. Всяко предприятие - производител има право да поставя върху стоките си както стоков знак, така и други обозначения, символи, емблеми, потвърждаваши тяхното качество. Един от модните знаци за качество представлява, наложилия се напоследък «label».

Разрешение за поставяне на знак.

Разрешение да се поставя подобен знак върху продукцията се дава от специални учреждения, които контролират качеството на стоката и осъществяват контрол против евентуаните фалшификати от сродни произведения, като носят и отговорност за оригиналността на съответната модна или дизайнерска линия.

Label - понятие от модния свят

Макар, че label-а навлиза отскоро като понятие, най-вече в модния свят, още през Средновековието различни обединения на закупчици са следили за качеството на придобиваните стоки и са ги клеймовали с цел избягване на контрабандната търговия.

Лейбъл и стоков знак

Между «Лейбъл» и «стоков знак» има разлика - първия свидетелства за високо качество на продукта, осигурено от дизайнер, моделиер, модна къща, а втория е обозначение на производителя и свидетелства от кого е изпълнението на дизайнерския проект, кой е производителя, но също може да носи информация за високо качество и производствена репутация.
-------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Риза и сукман в женската носия от тракийски тип.

Женската носия от тракийски тип

The image “http://horo.bg/resources/images_full/230300.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.В състава на женската носия от тракийски тип влизат: риза, сукман, престилка, връхни дрехи и някои допълнителни части. Селищните различия в носията се изразяват главно в детайлите на орнаментите, в някои второстепенни части или в особените местни названия на дрехите.

Риза

Ризата е позната само с това название и има права или проста кройка. Характерното за нея е, че се състои от един цял плат с размера на домашно тъкано платно, който, прегънат на две, образува предницата и гърба на ризата. Този плат се нарича бой или стан. Изрязаният на прегъвката му отвор за главата е известен с названието огърли или огърляш (среща се само в с. Белозем), а цепката към пазвата - пазва. Най-често подмишниците на ризата имат малки квадратни вставки, на¬печени алтици или подлакътници. Предницата и гърбът се разширяват от двете страни с триъгълни парчета плат, наречени клйни или кучета. Ръкавите са прави, прикачени направо за основния плат, и са пуснати свободно при китките.

Местна женска риза

Местната женска риза до края на миналия век е била от вълнен или конопен плат. От началото за XX в. тя започва да се шие с ръкави и пазва от домашен памучен плат или да се прави цялата от мелезно платно (тъкано с памучна основа и вълнен вътък). От 20-те години на нашия век ризата става изцяло памучна, като се шие от домашно тъкано, но с фабрична прежда плътно. Някогашната конопена или вълнена риза била с разноцветни шевици от копринени, ленени и вълнени конци, нашити по ръбовете на полите, пазвата и ръкавите.

Бельото не е било познато на жените до началото на XX в. 

То започва да се носи редовно едва от 30-те години насам. По-старият вид сукман бил тесен и прав и се кроял, както и ризата, от един цял плат, наречен стан или бой, разширен с по два странични клина. За разлика от по-късно разпространилия се тук многоклинат сукман старият тесен се наричал опетняк. Той се шиел от черен дебел домашен шаяк и бил обточен по пазвата, извивките за ръцете и ръба на полите с черни и цветни гайтани.

Украса на сукмана.

С червено сукно, с разноцветни ширити и гайтани била украсена и пазвата на сукмана, а на раменете си той имал малки издатъци от сукно, наречени свраки. Долната част от полите на сукмана били апликирани с правоъгълни ивици от бяло и червено сукно, нашито по същия начин отгоре с разноцветни вълнени конци, ширити и гайтани. Бързо разпространение в местната носия след този сукман получават широките сукмани, при които броят на клиновете достига от 6 до 18— 20.

За да се избегне практическото неудобство от тежкия многоклинат сукман, в някои села той започва да се шие от по-тънък литотъкан и нетепан домашен плат. Променя се и неговата украса. В зависимост от вида и бродерията по пазвата и полите се обособяват няколко вида модни за времето си сукмани. Това са: тефтичовият сукман, бродиран с разноцветни вълнени прежди; тартъреният сукман — с бели и жълти сърмени конци; пушковият сукман — с продълговати златисти мъниста, и тютюрме-лиеният сукман — с паети.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Българското народно облекло преди Освобождението?

Облеклото на народа.

Закъснялото индустриализиране в България преди Освобождението е причина всичко за облеклото на народа да се изработва в къщи, като костюмът само се допълва с някои по-второстепенни занаятчийски произведения.

Западноевропейска мода.

Освен това липсата на контакт с по-бързо живеещата, т. е. по-бързо менящата се западноевропейска мода е причина за чистотата на българското народно облекло и запазването му от механичното прилагане на чужди модни елементи.

Промени в народния костюм.

Промените, на които е подложен народния костюм, се дължат на местни специфични фактори, а художествените му качества са плод на народни естетически разбирания, развивани и критично оформяни в средата на жителите на селището или на близко отстоящи селища.

Художествени качества на народния костюм.

По такъв начин в народния костюм са залегнали високи художествени качества, плод на дълго и пълно с търсения и подобрения развитие, осъществявано през поколения в средата на семейството и селището, като всеки тип народен костюм достига до състояние на неповторима художествена завършеност.

Народно облекло след Освобождението.

След Освобождението бързо настъпват нови условия за живот, които пряко се отразяват върху народното облекло. Градският пазар се обогатява с европейски индустриални стоки. Между тях са застъпени текстилни произведения, които се предлагат готови.

Така в народното облекло навлизат отделни съставки, неприсъщи дотогава за народния костюм, които често пъти зле се свързват с общия стил на костюма (готови обувки, чадър и др.) или пък се използват тъкани или пасмантерийни изделия в украсата.

Убиване на хармонията и съвършенството.

Така навлезлите елементи, макар че се възприемат поради удобството им и поради облекчението, което те дават при направата на костюма от художествено и естетическо гледище, убиват постепенно хармонията и съвършенството, до което българската народна носия бе достигнала.

Бело-дрешна мъжка носия.

Най-старият тип мъжко облекло е запазен в западната и средната част на Северна България — бело-дрешната мъжка носия, а най-стар тип женско облекло е т. нар. двупрестилчена носия, която обхваща цяла Северна България до Силистренско и Разградско.

Народни носии.

Тези носии имат до голяма степен сходства с някои народни носии в Румъния, където народните носии са претърпели силни славянски влияния поради обстоятелството, че Румъния е обкръжена отвсякъде със славянски народи, а така също и по стари традиции.

Българско мъжко облекло.

Известно е, че българското мъжко облекло до XVII и XVIII век е било все още белодрешно (ктиторите в Гложенския манастир, в църквата в с. Добърско, Благоевградско, в пътеписа на Курменен и др.). В процеса на „потъмняването" обаче, който обхваща по-голямата част от страната, остават незасегнати и до края на турското робство Западна и Северозападна България.
-------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Келвин Клайн - американски моден дизайнер (Calvin Klein).

Calvin Richard Klein

Келвин Ричард Клайн (от англ. Calvin Richard Klein) е американски моден дизайнер, роден на 19 ноември 1942, в Бронкс, Ню-Йорк, САЩ. Той завършва образованието си в Fashion Institute of Technology през 1964 г., а през 1968 г. основава в Ню Йорк, заедно със своя приятел от детството Бари Шварц, собствена дизайнерска компания Calvin Klein Inc. правеща дрехи в стил унисекс.

Отпечатък в модния свят

Calvin Klein оставя свой отпечатък в модния свят, като обикновено бива разпознаван в него от своите провокативни маркетингови кампании, често с полуразсъблечени модели или даже с аматьори в екзотични пози, подходи, които до тогава не са били виждани. И макар, че неговите дрехи не са кой знае колко оригинални, те винаги са лъскави, секси и се носят от богатите и известните. Така Кляйн си създава име в света на модата.

Класическо мъжко облекло.

Започвайки дейността на ателието си със създаването на мъжко горно облекло, Calvin Klein постепено преминава към дизайн на дрехи за жени. През 70-те години, той адаптира класическия мъжки костюм като облекло за дамска мода, а през 80-те години заявява, че «разработва долното бельо, така че хората да изглеждат по-сексуални».

Двубордно късо палто

През 1970 г. представя PeaCoat, двубордно късо палто с широки ревери - модел, който станал не просто хит за сезона, но и определил насоките на модата в горното дамско облекло за цяло десетилетие напред. А през 1974 г. Клайн създава колекция от аксесоари и кожено облекло.

Революция в джинсите

През 1978 г. Klain се изявява като новатор, извършвайки революция и в джинсите, като превръща денима в предмет на дизайн. Той представя по подиумите дизайнерски джинси, позволяващи на момичетата да демонстрират дължината на своите крака и стройността на бедрата си.
Така лейбъла « Calvin Klein» на задния джоб на скъпарските джинси се превръща в първата лястовичка за това, което по-късно е наречено логомания. По същото време, младата актриса Брук Шийлдс предизвиква доста суетня със своята реклама от края на 70-те за маркови джинси на Calvin Clein под девиза "You know what comes between me and my Calvins? Nothing."

Колекция от мъжко долно бельо

През 1982 г. новатора продължава с разработването на колекция от мъжко долно бельо, което се рекламира от известния рапър М. Марк и супермодела Д. Уест, призоваващи да се носи бельо с широк ластичен колан. Тогава за първи път въвежда полуразсъблеченото мъжко тяло като естетичен елемент в рекламата.

Младежкия стил «унисекс»

През 1992 г. отново разбунва пуританска Америка със създаването на младежкия стил «унисекс», издавайки рекламния плакат с младата Кейт Мос (Kate Moss) и рапера Марки Марк (Mark Wahlberg), като ги прави доста известни. Скандалите продължават и през 1999 г. с пускането и реклама за нова линия в долно детско и младежко бельо, като провокационните фотографии с деца били признати за фриволни.

Елитната парфюмерия

За да се избегнат по-тежки обвинения, рекламната кампания била спряна, а дизайнера се извинява пред обществото. В допълнение към дрехите дизайнера разработва цяла поредица от аромати на принципа на двойниците - мъжки и женски мирис, каквито са:
 • «Вечност» (1983 г.),
 • «Обзетост» (1985 г.),
 • «Отдушник» (1986 г.).
Неговата марка е един от най-продаваните брендове в областта на елитната парфюмерия и козметика, като първия парфюм излиза през 1981 г.
През 1986 г. правата за разпространение на парфюмерия под марката Calvin Klein закупуват от Coty, като са известни 61 такива парфюма. Най-успешните от тях са:
 • Obsession, 
 • One, 
 • Euphoria, 
 • Be, 
 • Eternity.

Бутици по целия свят.

Макар седалището на фирмата да е основно в Америка и Европа, през 90-те години тя активно се разширява на изток, откривайки свои бутици в
 • Москва, 
 • Хонконг, 
 • Кувейт, 
 • Джакарта.

Келвин Клайн три пъти награждаван със «Coty“

Келвин Клайн става три пъти притежател на наградата «Coty“ - през годините 1973, 1974 и 1975 и четири пъти получава националната награда за мода на САЩ «American Fashion Awards» а също и Council of Fashion Designers Award. През 2003 г. дизайнера продава своята компания.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Еротично женско бельо онлайн вълнува мъжките фантазии

Еротично женско бельо

Стига вече стеснителност и скованост. Това отдавна вече не е тема в съвременните тенденции и ритми на живота. За да се постигне съвършенство, необходимо е да се разделим със стереотипите и да се представим в най-добрата си светлина. А в помощ на това желание (стига да стигнем до него) има хиляди помощни средства, особено онлайн. Всяка жена или момиче мечтае да бъде елегантна, изискана, съблазнителна, сексуална и женствена, с единствената цел - да бъде желана. А също - нежна и романтична, а понякога - дръзка и предизвикателна.

Дамско бельо самоизразяване.

Еротичното дамско бельо е важна съставляваща на женското самоизразяване, която придава настроение и чувства за този, който е достоен да го види. То не се носи всеки ден. Предназначено е само за особени случаи, специални срещи с аромата на хубаво вино, неравния огън на свещите, тихата романтична музика и обаянието на магията.


Мъжете сменят отношението си

Мъжете, даже и най-пасивните, веднага сменят отношението си, щом жената внесе известно разнообразие в съвместния живот, плод на дълбоки интимни и тайни фантазии. А това е мощно оръжие в ръцета на всяка жена, което й позволява да разгори у мъжа страст и желание, превръщайки се в кралица, пред която всеки мъж е готов да се преклони..

Роля на сексуалното женско бельо.

В любовните отношения еротичното долно женско облекло играе, несъмнено, значима роля и който го пренебрегва, доброволно се отказва от един от най-силните начини за съблазняване, който прави от всяка жена изтънчена любовница. Та нима не е важно да се покаже изкусителното женско тяло в изгодна светлина.

Пикантни фрагменти.

Повече мъже се вълнуват не толкова от голото женско тяло, колкото с крайчеца на окото си да зърнат, па макар и само един, негов пикантен фрагмент. Благодарение на женската еротична премяна (която изобилства online) може да се направят акценти върху най-привлекателните детайли от фигурата на дамата и да се завоалират недостатъците й.

Допълнение към романтична вечеря

И това може да се превърне в превъзходно допълнение към романтична вечеря, като помага на жената да се представи пред възлюбения си в екзотичен образ. Сбогом на рутината, да живее пикантното sexy belio ... А истината е, че днес, особено онлайн, съществува огромно разнообразие от луксозно женско бельо, което вълнува сексуалните фантазии на почти всеки уважаващ себе си мъж. Съвременната дамска мода много трепетно се отнася към най-прекрасното творение на природата - женското тяло.

Това определено ще се хареса на мъжа

Така че, ако са Ви омръзнали рутинните любовни срещи, огъня на страстта би могъл да се разпали както преди, стига да се огледате и подберете подходящите за себе интимни пикантерии. При това не е задължително жената да се натоварва финансово с покупките. Това определено ще се хареса на мъжа, като такъв подарък има и явен интимен подтекст.

Еротични одежди.

Подходящите еротични одежди са в състояние от всяка жена да направят кралица, жена-вамп или романтична кокетка. Сексуалността придава освежителна новина на отношенията между партньорите. Надявайки подходящата феерия от дантели и презрамки, жената подсказва на своя възлюбен, че е дошло време да се свали маската на ежедневието и то да се замени с нещо по-приятно.

Страстен разговор

Подходящата долна премяна е малка прелюдия към очакваните приказни моменти и любовни ласки, началото на страстен разговор с език на тялото и идеалното решение за промява в интимната рутина.

Секси нощница

И ако Вие сте от тези, които очакват максимума от любовната близост, вече трябва да сте убедени в ролята, да речем, на една секси нощница и настроението, очарованието, пикантността които я съпътстват. А не е ли това гаранция за подсилване влечението на любимия човек в подходящото време.

Арсенал от уловки и хитрости

Всяка жена има в своя арсенал множество уловки и хитрости, с чиято помощ може с лекота да укроти и подчини на себе си всеки мъж. А сексуалното бельо заема особено място сред тях. Тесните бикини, ажурните бюстиета, изрязаните сутиени, различните презрамки, връзки и всякакви други аксесоари са в състояние да направят много повече отколкото едно голо тяло.

Работата на модните дизайнери.

Естествено е дизайнерите да се стремят към това, което им нашепва фантазията - ефирни дантели, сексапилни форми и естествена откровенност. Стига всяка уважаваща себе си жена, която знае какво иска от живота, да се възползва от тези възможности и да поддържа гардероба си с подбрано секси бельо за различни случаи в живота, подходящо за носене под всякакви горни дрехи.

Еротично дамско бельо

Гладкото еротично дамско бельо - дете на модата от коприна, атлас или тънък памук може да се облече под трикотажна пола и тънка блузка, а когато е обшито с ефирна дантела, подхожда на въздушно красива вечерна рокля или на разкошна пола, придава почти езотерична сексуална привлекателност на всяка модерна жена.

Истински привлекателна

Няма как да не ти се иска да се усмихнеш, ако си истински привлекателна и всички мъжки погледи са твои независимо от строгия делови костюм и спокойната прическа. Защото външно - да, но там, под връхните дрехи (това ти си го знаеш) твоята еротична секс обвивка издава твоята страст, загадъчност и сексуалност. И това се чувства от всички около тебе.

Доброто сексуално долно бельо е като любимия мъж, който цял ден се докосва до женското тяло ... Прозрачните, леки дантели правят еротичните одежди загадъчни и привличащи. Те вълнуват и заставят мъжкото въображение да играе, преоткривайки тайните на женската красота. Интимното еротично бельо, загатвайки за желаното и привлекателното в жената, е тънко като паяжина.

Еротика и естетика

Но еротиката и естетиката са различни неща. За да не се окаже, че времето и парите, похарчени по закупуването на еротични и вълнуващи sexi дрехи, не са похарчени навятъра, не е достатъчно да се доверявате само на собствения си еротичен вкус. Необходимо е да познавате добре особеностите на мъжкото сексуално възприятие и особено - на мъжа, който непосредствено Ви вълнува.

Основни признаци на еротичното дамско бельо (Damsko sexi belyo - osnovni priznaci).

Seksi бельото не е две превръзки - едната за бюста и втората за всичко останало. Има няколко основни вида сексуални одежди, които е добре да познавате и подбирате според случая. Но нека да ги поизброим:
 • - има както дамско, така и мъжко специално belio (но кой знае защо, тук говорим само за женското);
 • - костюми за Халоин, Свети Валентин, Коледа или Нова година (основно, около деня празниците);
 • - игрови премени (идеални за различни вечеринки);
 • - ролеви дрехи (подаръци за любимия човек - тип „медсестра“, „ученичка“, „полицайка“... );
 • - маскарадните карнавални костюми (особено внимание обърнете на фестивала в Рио де Жанейро);
 • - клубни дрехи (например, „go–go“ за аниматори), та чак до
 • - вечерните рокли, които могат да Ви представят като елегантна дали или палаво момиче или даже
 • - сватбените подробности от момента на ритуала до първата брачна нощ.


Разнообразие от еротични дрехи

За какво е нужно цялото това разнообразие от еротически дрехи - надявам се, че вече и сами разбирате - за да може всяка жена да се чувства невероятна, сексуална и желана на тази грешна земя.

Да продължим с цветовете.

Защото на всички е известно, че цвета на дамското бельо в голяма степен оказва въздействие върху мъжките възприятия. Например, тъмните оттенъци създават ореол на тайнственост, превръщайки даже откритата по характер жена в загадка, която ти се иска да разгадаеш. Но синьо-зелената и бежево-кафявата гама, флуорисциращите „киселинни“ цветове и плътните тъкани оставете за банските костюми и бельото, което се използва в случаите, непредполагащи интимни отношения. Действащи подтискащо на мъжката сексуалност, тези неща помагат да се избегнат излишните недоразумения.

Цветове добри за бельото

Пастелните и телесни цветове са добри за бельото, което носите под дрехите си, защото по-малко просветляват отдолу. За еротична премяна са подходящи само три цвята - бял, черен и червен.

Бял цвят

Белият цвят е цвят на девствената чистота и непорочност. То придава ореол на скромна, девствена особа, чиято чистота привлича към себе си сърцето на мъжа-рицар. Премяната в бяло-снежно бельо възбужда в мъжа куртоазните чувства, предразполагайки го към сексуални игри в стил „красавицата и звяра“.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Носенето на дрехи е въпрос на култура

Начин на носене на дрехи

Начинът на носене на дрехи е въпрос на култура, въпреки че необходимостта да се обличаме е потребност независима от културата. Историческото развитие на дрехите е свързано с множество фактори, влияещи за създаването на различните стилове в облеклото. В праисторическите времена в отделните климатични области костюмът има различно съдържание и форма. Така за негова първична форма се смятат растителните пояси, поставени около кръста, а по-късно поясите престилки от кожи на убити животни.

Дрехите в древен Егирет и Гърция

В далечно минало в Египет се оформя като женска дреха каласирисът - правоъгълно парче от тънък крепиран плат, с което се обвива тялото от мишниците надолу, като се прикрепва с една презрамка. Мъжете носят престилки - простолюдието по една, а жреците и фараонът по две. В Древна Гърция женските и мъжките дрехи се развиват в нови форми и линии. Гърците носят риза, наречена хитон, и плащ - химасион, изработени в няколко варианта с подчертан естетически усет.

Облеклото на римляни и византийци.

Римляните под влияние на гръцката култура по това време се обличат също с риза - туника, и плащ - наречен тога при мъжете и пала при жените. Носят по няколко ризи една върху друга.
Византийските дрехи наподобява римските. По-късно под влияние на Изтока и християнското учение те се променят - не се допускат непокрити части от тялото. Внесените от Изтока тъкани са по-тежки, поради което костюмът загубва гънките си и придобива прав силует. Мъжете се обличат с панталони и къса туника, пристегната с колан.

Обличане през Средновековието.

През Средните векове при сблъскването им с римската цивилизация, варварите заимстват отделни елементи от римските дрехи. На основата на римския и византийския костюм се създава романският без излишни елементи. Дамският костюм се състои от две дълги туники и основното му украшение е коланът. Мъжете също носят туники, но под влияние на германските племена възприемат в облеклото си дългите тесни гащи със зашити към тях крачоли, прилепнали по краката като чорапи и закопчани в страни с телени кукички. С издигането на градовете романския стил в облеклото отстъпва мястото си на нов стил - готическия. Върху него голямо влияние оказва общият стил на епохата - силуетът силно се удължава чрез шлейф на горната туника и шапка с вид на фуния, висока около 1 м.

През втората половина на Средните векове за пръв път се появява шивашката кройка. Дамската е права пристегната с колан и с тесни прикачени ръкави. Връхната дреха се изработва по-обемна, с голяма вратна извивка, без ръкави, с широки ръкавни извивки и най-често подплатени с кожа с косъм. Мъжете носят къса туника и панталони, тесни като чорапи, скроени по формата на крака.

В епохата на Възраждането настъпват нови промени в костюма.

Дамската дреха се състои от силно втален корсаж и богато набрана дълга пола, повдигната отпред. Има подчертано женствен характер - дълбоко изрязано деколте и оформен бюст. Мъжките панталони се видоизменят, а също и ръкавите на горната дреха - те стават нацепени, пъстроцветно подплатени или издути като балон. В Испания започват да подплатяват полите с твърда материя от конски косми - крин, а за връхна дреха използват пелерина.

Франция е под влияние на Испания. Костюмът от необходимост се превръща в самоцел. Луксът надхвърля възможните граници. Загубва се всякаква мярка и се стига до злоупотреби с човешкото здраве поради силното притискане на гръдния кош от банелите. Развитието на дрехата продължава под влияние на промените в политическия, икономическия и културния живот. От създадените нови стилове в архитектурата, интериора и изобразителното изкуство се появяват различните стилове при костюма - барок, рококо, ампир и др.

Дрехи в стил Барок

Стилът барок е характерен с пищност и декоративност. Във Франция той достига своя разцвет при Луи ХIV. Всички започват да подражават на краля. Създават се първите модни манекени - кукли. Цяла Европа започва да копира парижката мода. Девизът на Луи ХIV - „След мен - потоп“,  дава началото на един капризен, елегантен стил - рококо. Силуетът на дамския костюм приема формата на обърната надолу чаша за шампанско - пресилено разширена с обръчи пола /пание/, с което още повече се подчертава пристегнатия корсаж. При мъжкия костюм се запазва по-дълго време дрехата жюстокор /разширена встрани чрез клинове/ панталоните са удължени и се закопчават над чорапите под коленете с катарама.

Дрехите на Англия

Под влияние на Англия, която през ХVIII век става икономически силна държава, облеклото се видоизменя. От вълнени платове се шият жакети и панталони, създава се основата на гражданския мъжки костюм. Роклята „а л`англез“ става популярна - полата прибрана при ханша, се носи с един турнюр - специална възглавничка, която се поставя малко по-долу от кръста - преход от скования корсаж и панието към рокля от една част.

Промени в костюма след Френската буржоазна революция

Френската буржоазна революция през 1789 г. слага край на феодализма. Победилата млада класа отрича старите норми на красота. Настъпват големи промени при костюма. Женското тяло се освобождава от панието на корсета. Използват се леки материи - муселин и батиста. Под влияние на античния костюм талията се повдига под бюста, а полата пада свободно надолу с малък шлейф. мъжкият костюм се състои  от фрак, редингот и панталон. Перуките изчезват.

Пищност и декоративност при Наполеон

По-нататъшното развитие на новия тип облекло по време на наполеоновата империя се характеризира с пищност и декоративност, защото за подражанието вече служи Рим от епохата на императорите. Връщането към древността намира своя най-силен израз в т.нар. стил ампир убито основни цветове са червеният и ултрамаринът съчетани със злато.

Дамският костюм запазва високата талия, но замяната на муселина с тежките лионски коприни не дава възможност за набори - полата става гладка. Деколтето е позволено само при официалното облекло. Мъжкият костюм продължава да се развива под английско влияние - вталена жилетка с ревери, втален жакет и фрак. Панталонът е с дълги прави или силно прилепнали крачоли с дължина до коляното.

19 век - носталгия по миналото

През ХIХ век не се създава нищо ново - дрехата периодично се връща към един или друг стил от предишните епохи - израз на носталгия по миналото. През 40-те и 60-те години на ХIХ век се забелязва подражание на стиловете от Феодална Франция, връща се панието от времето на Луи ХV под наименованието кринолин - върху канава от конски косми /крин/ се пришиват банели, за да се стабилизира подплатата, върху която пада полата.

Съвременно облекло.

След Първата световна война поради недостиг от мъжка работна ръка се налага участието и на жените в общественото производство. Това става причина конструкцията на дрехите да приеме нови форми и решения, които да отговарят на нуждите за удобно, практично и функционално облекло. Възникналите през този период изисквания към дамския костюм утвърждават леката свободна рокля със скъсена и клоширана долна част, както и блузите, съчетани с пола - клош. Появяват се и полите - панталон, които стават основа на спортния стил при дамския костюм.

Облеклото на жените става по-рационално, нагодено към новата динамика на всекидневието. Естетическите възгледи на епохата оказват също влияние върху костюма. Всеки от изброените стилове внася свой отенък в следващия стил. През всеки исторически период или сезон модата в облеклото налага изменения, макар и не много съществени. Модата е важен регулиращ фактор на перспективата за изработването и носенето на дрехи.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
------------

Еротично бельо

Романтична Новогодишна нощ с еротично бельо!

Една жена трябва да изглежда прекрасно в секси дрехи. Еротичното бельо я прави по-красива и я изпълва със самочувствие. То дава тласък на цялостното изграждане на личността на една жена. Всеки от нас, "прави разходка" в Интернет посещава уеб сайтове, но посещавайки сайтовете на бельо можете да видите секцията наречена "Babydoll". Дори и да знаете английски език, не може веднага да разберете какво е заложено на карта.

Игриво и кокетливо бельо

Babydoll e набор от игриво и кокетливо бельо, ушито в "куклен-стил", смесвайки се с невинността на сексуалността. Обикновено, този комплект включва къса нощница и гащи. Може да се носи през деня и през нощта.

Разгледайте някои от видовете еротично бельо тук.

Имате богат избор за Новогодишния празник и да поднесете гореща изненада на своята половинка...


Можете да откриете голямо разнообразие от "Еротично бельо" в редица Online Магазини.
--------------------------------------------------
© 2009, Петя Младенова - автор, All rights reserved!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Грижи за косата

Косите - естествено украшение.

Косите са естествено украшение, заложено в природата на всеки един един човек и грижите за тях са важни за всеки индивид. Те придават
 • стил, 
 • индивидуалност, 
 • сексапил…

Косопад и оплешевяване.

За съжаление днес има твърде много фактори, заради които косата ви губи естествената си красота. Липсата на грижи, неправилното й третиране, дори стресът може да доведе до непредвидени неща като косопад и оплешивяване. За да не водите яростни битки, въоръжени с гребена си всяка сутрин, а да живеете в мир и хармония със своята коса трябва да се научите как да се грижите за нея.

Добра храна, подходяща козметика и спокоен живот

Косата има нужда от добра храна, подходяща козметика и спокоен живот – също като вас. Тя е своеобразен символ на самите вас и ако не сте убедени, че е така – погледнете се в огледалото! Чувствате ли се щастливи и спокойни, водите ли пълноценен начин на живот – косата ви сияе, изглежда жива и игрива. А когато сте неспокойни, нервни, не спите и не се храните добре – тя губи блясъка си, става изтощена и начупена като слама. И това са само част от нещата, които й.

Косата не е само наследство.

Ако сте от хората, които четат това и си казват „Това не е за мен – аз имам красива коса!” може би трябва да ви напомним, че косите не са само наследство, а ежедневна грижа. Много полезни съвети бихте намерили за това как да ги поддържате силни и здрави. Но ако сте от другата страна, ако всеки ден виждате как космите ви умират в ръцете ви, време е да потърсите решения на проблема си под формата на рецепти и маски, които можете да приготвите в уюта на своя дом; препоръки за специалисти, към които можете да се обърнете.

Не правете експерименти със своята коса.

„Не експериментирайте със своите коси!” – тази мисъл трябва да е като червена лампичка в главата ви. Заредете се с търпение и оптимизъм, проучвайте и следвайте конкретни прагматични съвети - повече от народната традиция, проверени от времето и по-малко от модните тенденции, повлиявани най-вече от комерсиални съображения. Дайте шанс на косата си да бъде мека като на бебе, лъскава като на филмова звезда и най-вече здрава! За да се усмихвате всеки ден, когато се погледнете в огледалото…
-------------------------------------------------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Дрехи за плажа - бански костюми.

Бански костюми лято.

Водещите световни марки, производители на бански костюми вече представиха новите си модни колекции.

Тенденциите за банските за новия сезон са повлияни от модата за годината:

 • - ярки цветове,
 • - kласическо черно и бяло,
 • - цял бански с изчистен стил и презрамка на едно рамо,
 • - със сложни и интересни изрязвания,
 • - плетени и sexy модели.


Изключително нежни, чувствени, сексапилни.
Банските в две части също са в ярки цветове.
Имат различна форма на горнището, долните части са плитки и изрязани.

Комбинирайте новия си бански с бижута.

Vix Swimsuits
Gottex 2010
L Space
DIVA
Poko Pano
Lady Lux
Silvian Imberg
Becca by Rebecca Virtue

Фото © 2010:southbeachswimsuits.com
--------------------------------------------------
© 2009 - 2010, Петя Младенова - автор, All rights reserved!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Последователи - Абонати:

Translate / Перевод