Какво е било облеклото в древна Тракия?

Облеклото в древна Тракия.

Проучванията на облеклото в Древна Тракия имат сравнително дълга история. Разглеждани са дрехите на траките, изобразени върху гръцки вази и върху паметници на римската монументална скулптура; правени са опити за възстановяване на костюма въз основа на археологическите материали, на вотивната и на надгробната пластика. Сред най-ранните изследвания по тази тема е анализът на сведенията на античните писатели. В съвременни етнографски разработки се търсят тракийските елементи в българското народно облекло. Въпреки тези проучвания обаче и до днес липсва цялостна представа за вида на носените в Древна Тракия дрехи, както и за материалите, използвани при направата им.

Данните от писмената литературна традиция са оскъдни. 

Обикновено античните автори обръщат внимание на онези елементи от тракийското облекло, по които то се различава от елинското. Липсва обаче описание, въз основа на което да бъде направена сравнително точна възстановка на носените по това време дрехи. Климатичните условия и спецификата на почвите в обитаваните от траките земи не позволяват съхраняването на тъканите и на другите материали (козина, кожа и др.), от които са изработвани дрехите. Ето защо откриваните в гробовете принадлежности към облеклото са най-често различни видове метални закопчалки, апликации и части от колани.

Вид на носените дрехи.

Обикновено изводи относно вида на носените дрехи се правят въз основа на тяхното разположение върху телата на погребаните. Много често обаче тези предмети са оставяни в гробовете само като дар, без да маркират местата на закопчаване или притягане на дрехата. Поради това привличането им като доказателства при реконструкцията на костюма е възможно само в отделни случаи и то при видима повторяемост на тяхното разполагане. Трябва също да се има предвид и обстоятелството, че дори и открити по местата им, тези предмети следва да се разглеждат като част от костюма, в който е погребан мъртвият, т.е. в контекста на обредно по своя характер облекло.

Опит за реконструкция на облеклото.

Всеки опит за реконструкция на облеклото трябва да бъде съобразен с три важни фактора, които оказват влияние върху формирането и развитието му: климатът, местните традиции и модните тенденции на епохата. През засегнатия период земите, обитавани от траките, остават почти изцяло в зоната на умерения континентален климат. Според наблюденията на специалистите, от края на ІІ хилядолетие до І в. пр.Хр. този район на Европейския югоизток се характеризира с редуване на сухи и на топли периоди с чести дъждове и с продължителни застудявания. Времето е нестабилно, а климатът е суров, като се отличават четири годишни времена. От всичко това следва, че в по-голямата част от тези земи би трябвало да се носят облекла, чиято материя и кройка зависят от сезона, за който са предназначени.

Местни традиции за обличане.

Влиянието на местните традиции се проявява в зависимостта между начина на обличане и поминъка на населението, във въздействието на специфичните за всяка общност естетически критерии, в отпечатъка, който неизбежно налага обичайно-обредната практика, както и в консервативността на някои от елементите на облеклото. Всички те придават на костюма и регионално своеобразие, и етноразличителна окраска. Що се отнася до модата, тя също има своята роля. Особено силно е влиянието на Юга, което на места дори води до ранна замяна на местното облекло с характерни за елините дрехи.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Архив на блога

Посетители

Последователи - Абонати:

Translate / Перевод